Zoeken

Onderwerpen

Nog vragen?

Stuur dan een mailtje naar support@books94.nl

Help

Books94 maakt gebruik van enkele vaste stijl-elementen die in Books94 overal dezelfde functie hebben:

  1. Blauwe tekst = toevoegen;
  2. Groene tekst = wijzigen;
  3. Rode tekst = annuleren, verlaten of ongedaan maken;
  4. De knop boven in de groene balk geeft aan dat je een keuze kunt maken.